in englisheesti keeles

Haldusteenus

Haldusteenus
  • Teenuste lepingute ettevalmistamine ja sõlmimine täitja nimele eelnevalt tellijaga kooskõlastades.
  • Teenuste tagamiseks vajalike ettepanekute koostamine, nende elluviimise kavandamine ja korraldamine kokkuleppel Tellijaga.
  • Hooldus- ja korrashoiuteenuste lepingute sõlmimine ja nende täitmise kontrollimine (hoolduskava koostamine).
  • Remondi- ja avariitööde organiseerimise, hilisema kontrolli ja tööde vastuvõtmine.
  • Objekti ruumide kasutajate tellimusel tehtavate remonttööde korraldamine ja järelvalve.
  • Garantiiperioodil probleemide fikseerimine ning edastamine peatööettevõtjaga.
  • Klientide probleemide fikseerimine, lahenduste leidmine ja tööde korraldamine.
  • Teenuste kulude jaotus ja aruandlus (üürnikud).

HOOLDUSTEENUS

Uuri lähemalt

KORRASHOIUTEENUS

Uuri lähemalt

Tekkis koostööhuvi või lisaküsimusi?